Zewnętrzne Karpaty Wschodnie - © karpaty.org Zewnętrzne Karpaty Wschodnie - © karpaty.org
Aktualnie jesteś:  karpaty.org Podział Karpat Karpaty Wschodnie Zewnętrzne Karpaty Wschodnie

Zewnętrzne Karpaty Wschodnie

Zewnętrzne Karpaty Wschodnie – wschodnia część zewnętrznego łuku Karpat fliszowych, położona na terenie Polski, Słowacji, Ukrainy i Rumunii. Najwyższym szczytem jest Howerla (2061 m n.p.m.) w Czarnohorze. Wyższe partie gór w plejstocenie uległy lokalnemu zlodowaceniu.

Zewnętrzne Karpaty Wschodnie są przedłużeniem Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Jedną z różnic między tymi częściami łuku Karpat jest to, że we wschodniej części brak zrównanego pogórza - jego przedłużeniem są Góry Sanocko-Turczańskie, a następnie Beskidy Brzeżne, które zwężają się i zanikają.

W południowo-wschodniej części tej jednostki ruchy górotwórcze objęły też podkarpackie serie młodszych (neogeńskich) skał. Tak powstałe góry określa się mianem Subkarpat i podobną jednostkę wyróżnia się w Karpatach Południowych.

Podział Zewnętrznych Karpat Wschodnich:

 • Beskidy Wschodnie

  • Beskidy Lesiste

   • Góry Sanocko-Turczańskie

   • Bieszczady

   • Beskidy Brzeżne

   • Gorgany

   • Beskidy Pokucko-Bukowińskie

  • Beskidy Połonińskie

   • Połonina Równa

   • Połonina Borżawa

   • Połonina Czerwona

   • Świdowiec

   • Czarnohora

   • Połoniny Hryniawskie

 • Karpaty Mołdawsko-Munteńskie

  • Obcinele Bukowińskie

  • Stînişoara

  • Ţarcău

  • Dolina Trotuszu i Kotlina Darmaneşti

  • Góry Czukaskie

  • Góry Oituz

  • Góry Vrancei

  • Góry Buzău

  • Góry Gîrbova

 • Subkarpaty Wschodnie

  • Subkarpaty Mołdawskie

  • Subkarpaty Munteńskie


Zewnętrzne Karpaty Wschodnie
Megaregion Region Karpacki
Prowincja Karpaty Wschodnie z Podkarpaciem Wschodnim
Podprowincja Zewnętrzne Karpaty Wschodnie
Zajmowane jednostki administracyjne Polska, Słowacja, Ukraina, Rumunia


źródło: pl.wikipedia.org 

 opony :: prostowanie felg :: chirurg ogólny :: felgi aluminiowe :: opony używane - największy wybór
Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczoną tutaj treść.
opony  netBOX - Systemy internetowe